Poker

Mnogo je varijanta pokera, ali svi se igraju na isti način.

Karte se dijele u smjeru kazaljke na satu, djelitelj ima oznaku u obliku žetona pored sebe koji se naziva “Dealer Button”. U kockarnicama djelitelj je zaposlenik kockarnice koji zamjenjuje igrače u dijeljenju karti. Ako nema zaposlenika onda je u svakom krugu jedan igrač u ulozi djelitelja, a na stolu se nalazi žeton koji pokazuje tko je djelitelj, te to određuje redosljed ulaganja.

Poker bonus bez depozita

Poker pravila

Jedan ili više igrača su prisiljeni postaviti osnovni ulog (čest je engleski izraz pot). Osnovni ulog može biti ulog na slijepo (Blinds) koji postavljaju prva dva igrača ili ante, ulog koji plaćaju svi igrači na stolu da bi se stvorio osnovni ulog.

Djelitelj miješa karte, presiječe ih i dijeli jednu po jednu igračima u smjeru kazaljke sata. Karte se dijele otvoreno (okrenute prema gore) ili zatvoreno (skriveno, okrenute prema dolje) ovisno o vrsti pokera. Nakon početnog dijeljenja počinje prvi krug klađenja. U svakom krugu se razvijaju ruke, često dodavanjem dodatnih karata ili zamjenom dodijeljenih karata. Nakon svakog kruga se ulozi skupljaju u centralni ulog.

Poker

Ako jedan igrač postavi okladu, ostali igrači su prisiljeni odustati, platiti okladu ili ju povisiti. Ako ni jedan protivnik ne plati okladu, igrač koji je postavio okladu dobiva pot, ne mora pokazati svoju ruku i započinje nova ruka. Mogućnost pobjede bez pokazivanja ruke onda omogućuje i tzv. “blefiranje”.

Blefiranje – riskantan pokušaj uvjeravanja protivnika da igrač (koji blefira) ima jaču kombinaciju karata – omogućuje, znači, pobjedu slabijih ruku nad jačima, tj. ulog (pot) može osvojiti osoba sa slabijom kombinacijom karata od osobe koja ima jaču kombinaciju karata, ako je uspjela kod ove izazvati dojam da protivnik možebitno ima jaču kombinaciju.

Ako je više od dva igrača u igri nakon zadnjeg kruga klađenja dolazi do pokazivanja, gdje igrači pokazuju svoje skrivene karte i uspoređuju ruke međusobno. Najjača ruka osvaja pot
Špil karata

Špil karata za igranje pokera sadrži 52 karte podijeljene u 4 znaka. Počevši od lijeva na desno prvi znak je Pik (engleski Spades), slijedi Srce (Hearts), Karo (Diamonds) i Tref (Clubs). Znakovi su iste jačine, ni jedan nije jači od drugoga.

1 Spil karata za poker

Svaki znak sadrži po 13 karata poredanih po jačini. U Pokeru As je najjača karta, a dvica najslabija. Međutim As se može koristiti i kao jedinica.

2 Sve karte u pokeru

Jačina karata u pokeru

Skala u boji: pet karata u nizu, u istoj boji

3 Skala u boji
U slučaju izjednačenja: pobjeđuje jača najviša karta u nizu.
Najbolja skala u boji poznata je kao skala u boji do asa (eng. ‘royal flush’), a sastoji se od asa, kralja, dame, dečka i desetke u istoj boji. Skala u boji do asa je nepobjediva ruka.

Poker: četiri karte iste jačine i jedna karta sa strane ili ‘kicker’

4 poker cetiri karte iste jacine i kicker
U slučaju izjednačenja: pobjeđuje poker sastavljen od jače četiri karte. U igrama sa zajedničkim kartama, kad igrači imaju četiri iste karte, pobjeđuje ona s jačom sporednom kartom (‘kicker’).

Full House: tri karte iste jačine i dvije karte iste jačine, ali različite od prve tri

5 poker tri i dvije karte iste jacine
U slučaju izjednačenja: pot osvajaju jače tri iste karte. U igrama sa zajedničkim kartama, kad igrači imaju tri iste karte, pobjeđuju jače dvije iste karte.

Boja: pet karata u istoj boji

6 poker pet karata u istoj boji
U slučaju izjednačenja: pobjeđuje igrač s jačom najvišom kartom. Ako je potrebno, druga najjača, treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta mogu se koristiti za određivanje pobjednika. Ako je svih pet karata iste jačine, pot se dijeli. U pokeru se boja karte nikad ne koristi za određivanje pobjednika.

Skala: pet karata u nizu

7 poker skala pet karata u nizu
U slučaju izjednačenja: pobjeđuje najjača karta u nizu.
Napomena: as se može koristiti na početku ili na kraju niza i jedina je karta koja se tako može koristiti. A-K-Q-J-T je najjača skala (skala do asa), a 5-4-3-2-A je najmanja skala (skala do petice).
U slučaju izjednačenja: pobjeđuje najjača karta u nizu.
Napomena: as se može koristiti na početku ili na kraju niza i jedina je karta koja se tako može koristiti. A-K-Q-J-T je najjača skala (skala do asa), a 5-4-3-2-A je najmanja skala (skala do petice).

8 poker tri karte iste boje
U slučaju izjednačenja: pobjeđuju najjače tri karte. U igrama sa zajedničkim kartama, kad igrači imaju tri iste karte, pobjeđuje najjača sporedna karta, a po potrebi, najjača druga sporedna karta.

Dva para: dvije karte iste jačine, druge dvije karte iste jačine i jedna sporedna karta

9 poker dvije karte iste jacine
U slučaju izjednačenja: pobjeđuje najjači par. Ako igrači imaju isti najjači par, pobjeđuje drugi najjači par. Ako oba igrača imaju ista dva para, pobjeđuje ruka s jačom sporednom kartom.

Jedan par: dvije karte iste jačine i tri nevezane sporedne karte

91 poker dvije karte iste jacine i tri nevezane karte
U slučaju izjednačenja: pobjeđuje najjači par. Ako igrači imaju isti par, pobjeđuje najjača sporedna karta, a po potrebi, najjača druga i treća sporedna karta mogu se koristiti za određivanje pobjednika.

Najjača karta: bilo koja ruka koja ne pripada gore navedenim kategorijama

92 poker najjaca karta
U slučaju izjednačenja: pobjeđuje najjača karta, a po potrebi, druga najjača, treća najjača, četvrta najjača i najslabija karta mogu se koristiti za određivanje pobjednika.