Tad je preko 20.000 navijača skandiralo junacima: “Dinamo može i u finale!” Tad je preko 20.000 navijača skandiralo junacima: “Dinamo može i u finale!”

Tad je preko 20.000 navijača skandiralo junacima: “Dinamo može i u finale!”

Tad-je-preko-1